home
25

GAT ICO FTVPO 1 FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA
Constitución 19/06/2009
Activos titulizados Préstamos hipotecarios sobre viviendas VPO (PHs)
Entidades cedentes Caixa Catalunya Caixa Penedès
Caixa Manresa Caixa Terrasa
Emisión de Bonos 369.500.000 EUR 19/06/2009 Fitch Moody's
Serie AG1 331.600.000 EUR Euribor 3 M + 0,50% AAAsf Aa1 (sf)
Serie B (CA) 9.800.000 EUR Euribor 3 M + 0,80% AA-sf Aa1 (sf)
Serie B (CM) 3.300.000 EUR Euribor 3 M + 0,80% AA-sf Aa1 (sf)
Serie B (CP) 2.700.000 EUR Euribor 3 M + 0,80% AA-sf Aa2(sf)
Serie B (CT) 2.000.000 EUR Euribor 3 M + 0,80% AA-sf Aa2(sf)
Serie C (CA) 3.200.000 EUR Euribor 3 M + 2,00% A-sf A3(sf)
Serie C (CM) 2.300.000 EUR Euribor 3 M + 2,00% A-sf Baa1(sf)
Serie C (CP) 1.500.000 EUR Euribor 3 M + 2,00% A-sf A3(sf)
Serie C (CT) 1.500.000 EUR Euribor 3 M + 2,00% A-sf Baa2(sf)
Serie D (CA) 6.100.000 EUR Euribor 3 M + 5,00% n.c.* Caa3(sf)
Serie D (CM) 2.500.000 EUR Euribor 3 M + 5,00% n.c.* Caa3(sf)
Serie D (CP) 1.600.000 EUR Euribor 3 M + 5,00% n.c.* Caa3(sf)
Serie D (CT) 1.400.000 EUR Euribor 3 M + 5,00% n.c.* Caa2(sf)
1Serie avalada por el Instituto de Crédito Oficial (* no calificada)
Directores Caixa Catalunya
Caixa Manresa
Caixa Penedès
Caixa Terrasa
CALYON
Agente de Pagos Société Générale
Sociedad Gestora Europea de Titulización SGFT
Cuenta de Tesorería Société Générale
Permuta Financiera Cecabank
Diseño financiero GAT
CALYON
Asesor legal Cuatrecasas
Auditor activos titulizados Deloitte
Auditor Fondo KPMG